Ευκαιρίες για επενδύσεις

Η Όμορφη Κύπρος είναι το τρίτο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου και βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών σημαντικών ηπείρων: Ευρώπη, Ασία και Αφρική. Αυτή η στρατηγική θέση έχει προσελκύσει την προσοχή πολλών επενδυτών παγκοσμίως, διεθνών επιχειρήσεων και τουριστών, ταυτόχρονα.                                                                                                                                                                                                                                                                            Η Κύπρος είναι επίσης μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει μια υψηλή ποιότητα υποδομών και βιοτικού επιπέδου. Επιπλέον πρόσφατες ανακαλύψεις αποθεμάτων φυσικού αερίου έχουν επίσης προσελκύσει μεγάλες επενδύσεις και αυτό θα συνεχίσει να υφίσταται για τα επόμενα χρόνια. Το νησί έχει εξελιχθεί σε ένα ευυπόληπτο διεθνές κέντρο υπηρεσιών ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις οικονομικές και ναυτιλιακές υπηρεσίες.

investment_logo
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ο χαμηλότερος συντελεστής φορολογίας στην ΕΕ της τάξεως του 12.5%

Απαλλαγή από Φόρο:

  • Μέρισμα Εισοδήματος
  • Κέρδη από υπερπόντιες μόνιμες επιχειρήσεις
  • Μέρισμα

Δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου για:

  • Μέρισμα Εισοδήματος
  • Τόκους και δικαιώματα εκμετάλλευσης που καταβάλλονται από την Κύπρο

Συμφωνίες περί διπλής φορολογίας

Η Κύπρος έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο συμφωνιών περί Διπλής Φορολόγησης με 47 χώρες, εξασφαλίζοντας ότι τα ίδια εισοδήματα δεν φορολογούνται σε περισσότερες από μία χώρες. Η Κύπρος βρίσκεται στο στάδιο των διαπραγματεύσεων για την σύναψη ή εκκρεμεί η κύρωση των Συμφωνιών Διπλής Φορολόγησης με πολλές περισσότερες χώρες.

Ναυτιλιακές Εταιρείες

Η Κύπρος θεωρείται ως ένα από τα πλέον ανταγωνιστικά ναυτιλιακά κέντρα στον κόσμο, από άποψη καταχώρισης τελών και φορολογίας.

  Κανένας φόρος δεν επιβάλλεται για τα κέρδη από την εκμετάλλευση των Κυπριακών νηολογημένων πλοίων, ή σε μερίσματα που εισπράχθηκαν από μία πλοιοκτήτρια εταιρεία.

  Τα έσοδα που προκύπτουν από δραστηριότητες διαχείρισης πλοίων υπόκεινται σε φόρο του 4,25 %. Εναλλακτικά, μία εταιρεία διαχείρισης πλοίων μπορεί να επιλέξει να πληρώνει με επιτόκιο που ισούται με το 25% της ολικής χωρητικότητας φορολογικών συντελεστών για τα σκάφη υπό διαχείριση εάν θεωρείται πιο ευεργετικό

 

Προκειμένου να εκμεταλλευτούν τις ανταγωνιστικές προσφορές της Κύπρου, πολλές πολυεθνικές εταιρείες έχουν συσταθεί με έδρα την Κύπρο. Σήμερα, η Κύπρος φιλοξενεί πάνω από 225.000 εγγεγραμμένες εταιρείες από όλο τον κόσμο.

Η Κύπρος ενθαρρύνει τις Ξένες Άμεσες Επενδυτικές Ευκαιρίες με προτεραιότητα στους τομείς οικονομικής ανάπτυξης , όπως επισημάνθηκε στο Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης 2007-2013.